Místní knihovna v Kadově


O knihovně

Půjčovní doba
Neděle 10.00–12.00 hodin

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu.

Kontakt
Knihovnice – Hana Juračková
mob.: 732 618 791
e-mail: 
haju.kad@seznam.cz
Místní knihovna v Kadově, Kadov 51, 592 03 Sněžné

Zřizovatel
Obec Kadov, Kadov 51, 592 03 Sněžné

Knihovní řád

Příloha knihovního řádu o ochraně osobních údajů GDPR

Statistika pro rok 2021
- 8624knih ve vlastním fondu
- 9 registrovaných čtenářů (ze 163 obyvatel obce)