Místní knihovna v Kadově


Aktuality

září 2022

 Nové knihy ve fondu

září 2022

Nové knihy ze žďárské knihovny

Vážení čtenáři,
 
od nynějška si můžete přijít vypůjčit nově přivezené knihy z výměnného fondu

Knihovny Matěje Josefa Sychry.
 

 

červen 2022

 Nové knihy ve fondu


duben 2022

Nové knihy ze žďárské knihovny

Vážení čtenáři,
 
od nynějška si můžete přijít vypůjčit nově přivezené knihy z výměnného fondu

Knihovny Matěje Josefa Sychry.